Pedihealth Oy är en finsk tillverkare och distributör av hälso- och sjukvårdsprodukter. Företaget grundades 1986. De första produkterna var pediatriska produkter såsom en behandlingsskena för medfödd höftledsluxation. Skenasortimentet utökades 2013 med TAMLA -produktfamiljen. Under årens lopp har produktsortimentet utökats till att omfatta hela hälso- och sjukvårdssektorn samt veterinärprodukter.

Pedihealth har ett kvalitetscertifikat i enlighet med ISO 13485, som är en certifiering av ledningssystemet för hälso- och sjukvårdsutrustning. Dessutom har vi ett ISO 14001 miljöcertifikat.

ISO 13485 kvalitetscertifikat:

ISO 14001 miljöcertifikat: